Open op woensdag & vrijdag vanaf 16u en op zaterdag & zondag vanaf 18u
In de schoolvakanties ook op maandagavond vanaf 16u

Menu

Huisregels

Vrijwilligers geven dag in dag uit het beste van zichzelf om van Krak een levendige, goed onderhouden en plezante plaats te maken. Uit respect en om conflicten te vermijden zijn er voor de bezoekers van het jeugdhuis een aantal basisregels om na te leven. Goeie afspraken maken goeie vrienden!

  • Krak is toegankelijk voor alle jongeren vanaf 15 jaar
  • De openingsuren van het jeugdhuis zijn variabel, maar er wordt gestreefd naar permanentie op vrijdag van 16u-03u en op zaterdag van 20u-03u. Tijdens schoolvakanties kunnen alternatieve openingsuren gelden (bvb. ook open op maandag- en woensdagavond). De verantwoordelijke(n) hebben steeds het recht om het jeugdhuis vroeger te sluiten.
  • Wegens haar openbaar karakter mag er binnen de instuifruimte & het inkomsas van gemeenschapscentrum Spikkerelle niet gerookt worden.
  • Eigen drank meebrengen is niet toegelaten. Aan de bar wordt er drank verkocht aan democratische prijzen.
  • De verkoop of het gebruik van verdovende of stimulerende middelen die door de Belgische wetgeving als illegaal worden omschreven, binnen Krak of in haar omgeving, is verboden.
  • Elke schade, hoe klein ook, toegebracht aan eigendom van Krak wordt verhaald op diegene die ze heeft toegebracht. Bij ernstige schade worden sowieso politie en ouders verwittigd.
  • De leden van de stuurgroep bepalen wie tijdens de openingsuren van Krak achter de bar mag komen en wie toegang heeft tot de muziekinstallatie. Het volume van de muziek mag niet storend zijn voor de bezoekers en moet binnen de wettelijke normen blijven.

Naast deze basisregels bestaat er een uitgebreid reglement, voor zowel bezoekers als medewerkers van Krak, dat hier binnenkort online zal worden geplaatst.