Open op woensdag & vrijdag vanaf 16u en op zaterdag & zondag vanaf 18u
In de schoolvakanties ook op maandagavond vanaf 16u

Menu

Wat is Krak?

Er zijn een heleboel redenen om naar Krak af te zakken: om de vrijdag na school het weekend in te zetten, op zaterdag een stevige pint te drinken met vrienden aan de toog, een steengoed optreden mee te pikken of om te feesten tijdens een fuif. Maar velen weten niet wat Krak precies is en waarvoor het staat.

Krak is eigelijk een afkorting sinds haar bestaan -ruim 30 jaar geleden!- van ‘Kreatief Ateljee Kring‘. Krak is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor jongeren vanaf 15 jaar (een ‘jeugdhuis’) die actief, open en creatief worden betrokken en begeleidt bij jongerencultuur en hen goesting geeft om zich te engageren in de diverse facetten van de jeugdhuiswerking . Dit door de organisatie van, en deelname aan, activiteiten in de ontspannings- en educatieve sfeer. Krak steunt daarbij op de pijlers ‘ontmoeting‘, ‘podium‘ en ‘vorming‘. De visie, waarden en cultuur van het jeugdhuis komen op die manier tot uiting. Elke pijler is even belangrijk en er wordt getracht ze simultaan te vervullen. Krak engageert zich daarbij in bovenlokale, soms zelfs grensoverschrijdende projecten.

Krak wil de ongestoorde eigen stek zijn van jongeren die balanceren tussen de puberteitsjaren en het volwassen zijn gekenmerkt door het leren dragen van verantwoordelijkheid.

Ontmoeting

Krak is een plaats waar jongeren elkaar in hun vrije tijd ontmoeten en is een product van de jongeren zelf. Zij participeren in het jeugdhuis en zijn actief door en voor elkaar. In Krak is er niet alleen ruimte voor stevig feestgedruis maar ook voor een gezellige babbel of discussie. De sfeer die er heerst, is er zowel sociaal als open.

Sociaal in die zin dat Krak een plaats is waar bestaande vriendschapsbanden worden versterkt en nieuwe worden gesmeed. Het draait er niet om platte commerce maar om creativiteit & experiment, en onderscheidt zich daarom bewust van een café of discotheek. Er wordt naar voren getreden als groep, weg van individualisme en anonimiteit.

Open in die zin dat iedereen er welkom is en waarbij diversiteit wordt aanzien als uitdaging en niet als obstakel. De jongeren worden er uitgedaagd voor zichzelf op te komen en verleggen er hun grenzen. Jongeren organiseren er hun tijd rond thema’s en activiteiten die hun eigenheid weerspiegelen. Krak is ingebed in de gemeente Avelgem, en draait actief mee binnen het lokale verenigingsleven.

 Podium

Krak wil een podium bieden aan muzikanten en zorgt op die manier voor een aanbod aan kwalitatieve livemuziek, instrumentaal en elektronisch, voor de actieve en passieve muziekliefhebber. Er wordt daarbij steeds een gezonde mix gezocht tussen nationale en internationale, bekende en beginnende acts. Krak biedt een forum voor nieuwe ideeën en stijlen en is aldus een plaats voor ontdekkingen op muzikaal vlak. Er wordt daarbij gestreefd naar openheid in genres, waarbij de trends gedurende het ganse werkjaar worden afgetast. Krak hanteert een professionele ingesteldheid wanneer er artiesten op de planken worden gezet. Zij krijgen zowel voor, tijdens als na het concert creatieve en professionele ondersteuning.

Vorming

Onderlinge verschillen zorgen ervoor dat jongeren van elkaar leren. Er worden grenzen verlegd, nieuwe mogelijkheden ontdekt. Krak is een plaats waar kan geëxperimenteerd worden, waar jongeren kunnen proberen, kunnen vallen, maar waar ze ook (nieuwe) kansen krijgen, mogen opstaan en herproberen. Krak probeert werk te maken van haar pedagogische opdracht. Jonge mensen leren via hun engagement om te gaan met verantwoordelijkheid. Het is met andere woorden een context waarin jongeren al doende kunnen leren, zowel bewust als onbewust. Van zichzelf en van elkaar.

 

Heb je nog vragen? Shoot!