Open op woensdag & vrijdag vanaf 16u en op zaterdag & zondag vanaf 18u
In de schoolvakanties ook op maandagavond vanaf 16u

Menu

Werkingsstructuur

Krak is een VZW (vereniging zonder winst), wat betekent dat winst maken voor het jeugdhuis geen doel op zich is. Indien er toch winst is, wordt dit integraal geïnvesteerd in de werking van het jeugdhuis (en omgekeerd bij verlies). Krak is volledig onafhankelijk met een eigen structuur. Een structuur met één tijdelijk orgaan (de Algemene Vergadering) en drie permanente organen: het personeel, de raad van bestuur en de stuurgroep. Deze organen staan in voor de uitvoering van de doelstellingen van Krak en worden ondersteund door enkele werkgroepen / projectteams.

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat in principe uit alle leden van de vereniging en komt éénmaal per jaar samen voor opvolging van de statuten, goedkeuring van het jaarverslag, een evaluatie van het dagelijks bestuur, strategische beslissingen en de (her)aanstelling van de bestuurders voor de komende periode.

De raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit een 10-tal personen en heeft daarbinnen een aantal specifieke bestuursfuncties toegewezen aan bepaalde personen: een voorzitter, een penningmeester en secretaris. Algemeen is de raad van bestuur bevoegd om alle ‘handelingen van bestuur’ te verrichten, daarin begrepen organisatie, benoeming, ontslag en bezoldiging van het personeel en het uitvaardigen van huishoudelijke reglementen. Dit orgaan komt ongeveer driemaandelijks samen en behandelt vooral de ‘serieuze’ kant van de VZW: financiën, bijsturen van de dagelijkse werking, begrotingen en nacalculaties, investeringen, handtekeningen, contacten met de gemeente en personeelsevaluatie.

Personeel

Krak heeft één voltijdse werkkracht in dienst met vooral een coördinerende functie en een aantal specifieke taken die niet of moeilijk door de vrijwilligers op te volgen zijn (sponsoring, subsidiedossiers, begeleiden stagiairs, …). Het personeelslid is ook de drijvende kracht achter bovenlokale en soms zelfs grensoverschrijdende projecten (zie het ‘Spacemakers‘-project).

De stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit ongeveer 10 personen en is verantwoordelijk voor het ‘dagelijks beheer’ van het jeugdhuis. Dit orgaan komt maandelijks samen onder leiding van een voorzitter en behandelt de planning en uitwerking van activiteiten, ledenwerving, communicatie, inrichting, onderhoud, medewerkersopvolging, barwerking, …

Losse werkgroepen / projectteams

In Krak werken losse werkgroepen (tijdelijk) rond bepaalde thema’s (inrichting, ledenwerving, …), projecten (‘Spacemakers’) of activiteiten (Club Soda Festival, BACKDOOR Concerts, …).